Sivukartta

Hallinto

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.8.2017 klo 18 Kangaskatu 26

Vuosikokouksen valitsema johtokunta kaudelle 2017 - 2018.
Puheenjohtaja Teuvo Hämäläinen
Johtokunta: Pekka Jäntti (sihteeri/rahastonhoitaja johtokunnan sisäinen valinta)
                  Kari Rousku
                  Mirja Kaijala                  
  Juhani Kauppinen (varapuheenjohtaja johtokunnan sisäinen valinta)
                  Arto Utrianen
                  Martti korkalainen (nuoriso- ja opastusvastaava johtokunnan sisäinen valinta) 

 

PIEKSÄMÄKI CURLING RY VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika: Maanantai 21.8.2017 klo 18.00 –

Paikka: PS-Liikunnan kokoustila Kangaskatu 26 Pieksämäki

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Kokouksen järjestäytyminen

valitaan kokoukselle puheenjohtaja

valitaan kokoukselle sihteeri

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5 § Käsitellään toimintakauden 2016 – 2017

Toimintakertomus

Tuloslaskelma ja tase

Toiminnantarkastajien antama lausunto

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7 § Valitaan toimintakaudelle 2017 – 2018

1. Puheenjohtaja

2. Kolme johtokunnan jäsentä:

Erovuorossa ovat Martti Korkalainen, Arto Utriainen ja Juhani Kauppinen.

Vanhoina jatkavat Kari Rousku ja Pekka Jäntti ja Mirja Kaijala

3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastuksesta maksetaan palkkio laskua vastaan.

8 § Käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018

  1. § Määrätään liittymä ja jäsenmaksut

Johtokunta esittää, että seuran ja liiton jäsenmaksut eriytetään

  • Liittymismaksua ei peritä

  • Seuran aikuisjäsenmaksu 45 euroa / henkilö / pelikausi

  • Liiton aikuisjäsenmaksu 55 euroa /henkilö / kausi

  • Seuran nuoriso jäsenmaksu 20 euroa / henkilö / pelikausi


  • Puulaakisarjan joukkuemaksu aikuisille 320 euroa / joukkue

  • puulaakisarjan joukkuemaksu nuorisolle 100 euroa / joukkue

10 § Käsitellään yhdistyksen johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio 1.6.2017 – 31.5.2018

11 § Päätetään yhdistyksen johtokunnan jäsenten palkkioista

Johtokunnan esitys:

puheenjohtajalle ja sihteeri/rahastonhoitajalle maksetaan kulukorvaus 120 euroa toimintakaudelta.

12 § Muut asiat

13 § Kokouksen päättäminen 

 

© Pieksämäki Curling ry. Powered by CMSimple. Ulkoasun loivat QR-Media ja Whitewall (Kirjaudu sisään)